Site Overlay

O Korycinie

Nazwa Sery Korycińskie Swojskie pochodzi od miejscowości Korycin która znajduje się w północno-wschodniej części Polski na trasie Białystok-Augustów. Pierwsze wzmianki historyczne o Korycinie pochodzą z XVI wieku. Była to wieś założona przez osoczników czyli zarządców królewskich opiekujących się i broniących Puszczy Kuźnickiej od strony Podlasia.

W roku 1571 Zygmunt III Waza wznosi tu kościoł, a w 1601 roku powołuje do działania parafię. Pierwotną nazwą wsi jest Dąbrówka-Kumiałka. W 1671 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki nadaje osadzie prawa miejskie które Korycin utracił na przełomie XIX i XX wieku. Nieopodal miejscowości przepływa rzeka Kumiałka nad ktorą w czasie Potopu szwedzkiego w czasie II wojny północnej rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami szwedzkimi a polsko-litewskimi.

Z zabytków Korycina na uwagę zasługuje neogotycki kościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany w latach 1899 - 1905 na miejscu wcześniejszego, z ażurowymi zwieńczeniami wież.
Obecnie są godne polecenia imprezy organizowane przez urząd gminy czyli Święto Sera w Korycinie, Ogólnopolskie Dni Truskawki, Dni Korycina oraz Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin.